پردیس یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پردیس یوسفی

محل سکونت: مازندران - قائمشهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بافت
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران مرکزی 1390 - 1394