مریم یوسفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم یوسفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول دفتر خبرگزاری گرگان وزارت ورزش 1393/10 - 1394/8
مسئول دفتر روابط عمومی دانشگاه خوارزمی 1394/8 - 1395/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی عمومی
– کارشناسی – معدل: 13.40
پیام نور البرز 1386 - 1391