مرتضی ;ریمی فخراباد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی ;ریمی فخراباد

محل سکونت: خراسان رضوی - گناباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 13.80
دولتی 1385 - 1392