نیلوفر کوشافرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیلوفر کوشافرد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر داخلی اموزشگاه شکوه 1393/3 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب
– کارشناسی – معدل: 14.50
علامه طباطبایی 1387 - 1392