سجاد ساکی خالص

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد ساکی خالص

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند رویال سفرایرانیان 1390/1 -
کارمند آسان سفرمهر 1388/1 - 1390/1