محسن پارسا قلعه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن پارسا قلعه

محل سکونت: تهران - شهرری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اتوکار.طالقانی دریادار 1390/3 - 1392/1