سیدشهاب الدین تقوی لاریجانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدشهاب الدین تقوی لاریجانی

محل سکونت: تهران - دماوند

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی بالینی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
آزاد اسلامی واحد رودهن 1391 - 1394