حبیب وندحاتمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حبیب وندحاتمی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - مراغه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سربرستکارگاه شرکت سومعه سازان 1389/3 - 1389/6
ببمانکار شرکت ایمن بتن 1389/6 - 1389/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی – معدل: 13.36
آزاد مراغه 1387 - 1391