سوگند ستایش نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سوگند ستایش نیا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن