نیلوفر نجاتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیلوفر نجاتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیریت منابع شرکت اسپریس پویا نما 1387/7 - 1390/6
انیماتور آفرینش 1390/7 - 1392/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی – معدل: 12.26
علوم پایه تهران شمال 1378 - 1385