مینا میری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا میری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 14.00
پیام نور 1386 - 1390