زهرا باقری نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا باقری نیا

محل سکونت: همدان - تویسرکان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرکانی بازرکانی داخلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
ازاد ملایر 1390 - 1393