امین جلیلی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح انواع کانکس و کانتینر شرکت سازه گستر نوین 1386/5 - 1387/7
طراح و مدیر داخلی شرکت ارمغان ایرانیان 1387/8 - 1391/5
طراح و کارشناس اجرا شرکت کاوه مبدل 1391/6 - 1391/8
Oil Field Service Technician . تکنسین (ESP (Electrical Submersible Pumps پادیاب تجهیز (Canadian Advanced) 1391/9 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت و تولید
– کاردانی – معدل: 16.14
اسلامشهر 1382 - 1384
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 16.05
پرند 1388 - 1391