مرتضی شمس صالحی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی شمس صالحی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مکانیک مهندسین مشاور آداک اکسین 1390/10 - 1393/12
مدیر اجرایی نواندیش گستر ایرانیان 1389/6 - 1392/10
کارشناس مکانیک شرکت مهندسی آهوان تک 1394/1 - 1394/12
کارشناس مکانیک شرکت مهندسی آرین بهکار 1395/3 - 1395/5