مهدی محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی محمدی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
موزع سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات 1392/8 - 1393/3