ﻧﺠﻤﻪ ﺑﻮﺭﻳﺎﻳﺎﻑ

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ﻧﺠﻤﻪ ﺑﻮﺭﻳﺎﻳﺎﻑ

محل سکونت: فارس - زرقان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ﻣﺪﺭﺱ و ﺣﻞ ﺗﻤﺭﻳﻦ ﺩاﻧﺸﮕﺎﻩ 1301/11 -