علیرضا غلامی مایانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا غلامی مایانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ریاضی محض
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.59
دانشگاه دامغان 1388 - 1390