حمیدرضا احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا احمدی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 13.01
پیام نور اراک 1386 - 1392