مجید پارسایگانه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید پارسایگانه

محل سکونت: خراسان رضوی - سبزوار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه کشی و مونتاژ تابلو برق تابلوسازی سحر 1392/8 - 1393/11
نقشه کشی و مونتاژ تابلو برق، تعمیرات تابلو برق شرکت برق شمس 1393/12 - 1394/5
سرپرست قسمت برق شرکت معدن کاریزشهر 1391/2 - 1391/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 16.50
اموزشکده امام خمینی سبزوار 1384 - 1386
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 14.50
بهار مشهد 1386 - 1389