میثم سبحانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میثم سبحانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی و سرپرست خدمات پس از فروش توتان صنعت 1390/7 - 1392/12
کارمند فنی ایمن پاد سپهر 1386/2 - 1390/7
سرپرست کارگاه فرا سازان آژینه 1380/12 - 1383/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع کلیه گرایشها
– کارشناسی – معدل: 12.56
فنی و مهندسی 1387 - 1392