كاوه عليمحمدي

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: كاوه عليمحمدي

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست پشتیباتی پرداخت نوین آرین 1386/4 - 1388/11
مدیر خودپرداز خدمات پشتیبانی اقتصاد نوین 1388/12 - 1390/11
مدیر خدمات پس از قروش مبنا کارت آربا 1390/12 - 1393/8
مدیر فروش بازرگانی مبنا کارت 1393/8 - 1396/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
نرم افزار نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.00
آزاد 1378 - 1382
مدیریت تکنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
شمال 1385 - 1389