رضا شعاعی بنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا شعاعی بنی

محل سکونت: چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فنی شرکت توسعه آموزشی پات 1391/6 - 1393/6
کارآموز شرکت سامان انرِژی 1390/3 - 1390/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 15.60
صنعتی اصفهان 1386 - 1390
برق-قدرت حفاظت
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.10
صنعتی امیرکبیر 1390 - 1393