روح اله موذنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: روح اله موذنی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
طراح نیستان 1386/9 - 1390/9
طراح شب تاب 1390/10 - 1394/3
طراح سایت و فروشگاه رادیو مثبت | فرهنگ دیجیتال 1393/1 - 1393/6
قالب سایت شرکت بین المللی مک تی ام 1393/1 - 1394/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شبکه IT
– کاردانی – معدل: 14.00
جامعه اسلامی کارگران 1390 - 1393