محمد عباس نیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد عباس نیا

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول مکانیکال(دفتر فنی ،اجراء،بازرسی جوش،پایپینگ وتجهیزات)خط انتقال از سد دوستی به مشهدومسئول مکانیکال تصفیه خانه آب شرب سوم مشهد مقدس سازه های آبی 1388/8 - 1388/12
کنترل کیفی بخش تولید قاینار خزر تبریز 1389/2 - 1389/4
مسئول مکانیکال خط انتقال و مخزن انرژی شکن و تصفیه خانه آب شرب ساری و عضو بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری و سرپرست بهره برداری از تصفیه خانه آب مشارکت سازه های آبی و ایوان باستان 1389/4 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 13.34
آزاد اسلامی تبریز 1384 - 1388