اکرم جزایری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکرم جزایری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار پارسیان
ارسال لیست بیمه
ارسال لیست حقوق برای دارایی
ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
ارسال گزارشات فصلی
دفتر نویسی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار آئیژ صنعت اسپادانا 1395/03 - 1396/08
حسابدار مشاوره مالیاتی 1386/10 - 1386/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری صنعتی
– کارشناسی – معدل: 16.04
فرش ایران سپهر 1392 - 1394
علوم تجربی علوم تجربی
– کاردانی – معدل: 15.00
ازاد مبارکه 1381 - 1383