مونا منصوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مونا منصوری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
تسلط کامل به تمام آزمایشات میکروبی و شیمیایی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی شرکت فجر شاهدانه طبرستان 1393/12 - 1394/12
مسئول فنی شرکت کنیک 1392/10 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی زیست فناوری مواد غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.50
علوم و تحقیقات 1394 - 1395