نجیبه حیدرپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نجیبه حیدرپور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری مبنا فن آوران 1393/12 -
کارمند اداری کارگزاری بانک تات 1386/1 - 1392/12
مسئول دفتر اندیشه پردازان پارس 1378/2 - 1386/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 17.95
1374 - 1378