وجیهه اصغری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وجیهه اصغری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی تولید
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
فردوسی مشهد 1393 - 1395
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.00
سجاد 1389 - 1393