سجاد روزبهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد روزبهانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور حقوقی شرکت ساختمانی هورآهیانه 1387/1 - 1389/12
مشاور حقوقی شرکت نفت نکا 1392/4 - 1393/5
وکالت دفتر وکالت 1393/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حقوق حقوق
– کارشناسی – معدل: 17.00
تاکستلن 1385 - 1389