احد برقی عین الدین

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احد برقی عین الدین

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست آزمایشگاه داروسازی زهراوی 1392/11 - 1393/11
کارشناس آزمایشگاه داروسازی زهراوی 1383/5 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی معدنی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.38
امام حسین 1384 - 1387
شیمی کاربردی
– کارشناسی – معدل: 15.46
تبریز 1375 - 1379