علی اصغر صدیق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر صدیق

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ایمنی اتش نشانی ایمنی ساختمان بلند
– کاردانی – معدل: 14.05
شهرداری های مشهد 1388 - 1392