نجمه مهدوی نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نجمه مهدوی نژاد

محل سکونت: یزد - مهریز

جنسیت: زن