ستاره ادیب زاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ستاره ادیب زاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
محقق دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1391/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بیوتکنولوژی پزشکی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.40
علوم پزشکی شیرار 1391 - 1394