علی اختری بیرامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اختری بیرامی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس معدن معدن شایان 1386/7 - 1393/6
کارشناس معدن معدن تراورتن قزل داغ 1381/2 - 1383/10
سرپرست معدن معدن تراورتن آذرکانی سار 1383/10 - 1386/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن اکتشاف
– کارشناسی – معدل: 13.50
شهیدباهنر 1376 - 1380