فواد مرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فواد مرادی

محل سکونت: البرز - ماهدشت

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انار دار فراتا 1393/2 - 1395/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کاردانی – معدل: 14.07
آزاد 1387 - 1389