محجوبه نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محجوبه نظری

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 13.93
مازندران 1385 - 1389
مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتر
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.34
اصفهان 1391 - 1393