عبداله طیار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبداله طیار

محل سکونت: مرکزی - ساوه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار و مسئول دارایی ثابت شرکت خصوصی 1377/11 - 1394/3
رئیس حسابداری صنعتی شركت خصوصي 1393/6 - 1395/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 16.00
فن و دانش 1391 - 1393