آرش اخوان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: آرش اخوان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست فروش مادیران 1389/8 - 1394/9
مدیر فروش پرتو صنعت کیش ( هواوی ) 1394/11 - 1395/2