محسن عباسعلی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن عباسعلی پور

محل سکونت: مازندران - بابلسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار پرتز ایرانیان 1390/2 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 13.11
راه و دانش 1391 - 1393