نکیسا لطفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نکیسا لطفی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین تکنسین داروخانه 1389/1 - 1389/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بیوتکنولوژی کشاورزی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
آزاد دامغان 1389 - 1392