سعید ابوالحسنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید ابوالحسنی

محل سکونت: تهران - اسلامشهرسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس رنگ كانساي 1393/8 -
مسئول فنی سيما رنگ زرند 1392/2 - 1392/10
كارشناس آب و فاضلاب جنوب غرب 1391/2 - 1391/6
كارشناس آب و فاضلاب جنوب غرب 1391/6 - 1391/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی كاربردی
– کارشناسی – معدل: 12.26
تهران مركز 1387 - 1392