ابوذر سلطانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابوذر سلطانی

محل سکونت: خوزستان - شوش دانیالسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول IT شركت توليد كاغذ 1392/10 -
كارشناس it شركت روغن نباتي 1392/6 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
كامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.86
دزفول 1389 - 1392