فهیمه احمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه احمدی

محل سکونت: زنجان - خرمدرهسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
برنامه نویس شرکت پدیده 1389/6 - 1392/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.83
قم 1385 - 1389