سمیرا مایلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا مایلی

محل سکونت: قزوین - آبیکسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فروش شرکت کامپیوتری کاسپین 1391/10 - 1393/11
کارمند کاراموزی درواحد اموزش دانشگاه 1389/11 - 1391/10
کارمند دفتر پیشخوان دوبت 1388/12 - 1389/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 17.30
دکتر معین 1389 - 1391
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.50
غیاث الدین جمشیدکاشانی 1391 - 1393