علیرضا عامره

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا عامره

محل سکونت: مرکزی - ساوه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرمهندسی تولید بلورکاوه 1393/2 -
سرپرست تولید و کنترل کیفیت سیناکاشی 1389/4 - 1392/11
سرپرست سالن ریخته گری دایکست بوتان 1392/10 - 1393/2
مسول برنامه ریزی صافی ایران 1386/4 - 1387/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مواد انتخاب وشناسایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.69
آزاد ساوه 1390 - 1392