حسین رحیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین رحیمی

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.80
نجف اباد 1389 - 1393