سارا کریمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا کریمی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT ---
– کارشناسی – معدل: 16.23
واحد رباط کریم 1389 - 1394