خدیجه علی باز نژاد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: خدیجه علی باز نژاد

محل سکونت: بوشهر - خورموج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
معلم آزاد آموزش و پرورش 1393/6 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آموزش زبان انگلیسی آموزش
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تحصیلات تکمیلی 1393 - 1395