حمید رضا ;مالیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید رضا ;مالیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.80
صفادشت 1390 - 1392