پژمان حشمتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پژمان حشمتی

محل سکونت: کرمانشاه - سنقر کلیایی

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه بردار چکاد جنوب 1390/12 - 1392/12
نقشه بردار نظار 1392/12 - 1393/12
نقشه بردار مشارکت نصر 1393/12 -